Έρπης γεννητικών οργάνων

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ο έρπης των γεννητικών οργάνων είναι σεξουαλικώς μεταδιδόμενο νόσημα που προκαλείται από τον ερπητοιό (HSV-Herpes Simplex Virus) και κυρίως από τον τύπο 2 HSV-2 σε μεγαλύτερο ποσοστό από τον τύπο HSV-1.

Εμφανίζεται με επώδυνες φυσαλίδες πάνω σε ερυθηματώδη βάση με διαυγές υγρό και συνοδεύεται σχεδόν πάντα από πόνο. Στις γυναίκες υπάρχουν και δυσουρικά ενοχλήματα. Στην αποδρομή τους αφήνουν επώδυνες διαβρώσεις. Στα αρχικά στάδια όπως και σε κάποιες υποτροπές η νόσος μπορεί να είναι ασυμπτωματική.  Σπάνια υπάρχουν γενικά συμπτώματα όπως πυρετός, λεμφαδενοπάθεια και κακουχία.

Έρπης γεννητικών οργάνων

Μερικές φορές παρατηρούμε υποτροπές σε περιόδους ανοσοκαταστολής όπως stress, κόπωση, κακή διατροφή, λήψη αντιβίωσης ή στεροειδών.

Η διάγνωση βασίζεται στην κλινική εικόνα και σπάνια  χρειάζεται καλλιέργεια από τις φυσαλίδες ή αιματολογικός έλεγχος για τα αντισώματα.

Η θεραπεία γίνεται με  αντιϊκά φάρμακα, τοπική αγωγή και αναλγητικά φάρμακα. Σε συχνές υποτροπές χορηγείται χρόνια κατασταλτική θεραπεία.

VIDEO GALLERY

See all videos from our therapies