Μολυσματική Τέρμινθος

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Η μολυσματική τέρμινθος είναι μια ιογενής  λοίμωξη της επιδερμίδας που χαρακτηρίζεται από ομφαλωτές βλατίδες στο χρώμα του δέρματος. Παρατηρείται κυρίως στα παιδιά και σε σεξουαλικά ενεργείς ενήλικες.

Οφείλονται στον ιό της μολυσματικής τερμίνθου (MCV). Ο ιός έχει τέσσερις τύπους. Ο MCV-1 προσβάλει τα παιδιά, Ο MCV-2 τους ενήλικες ενώ οι τύποι 3 και 4 προκαλούν σπάνια λοίμωξη. Ο χρόνος επώασης είναι 14 μέρες με 6 μήνες.  Η μετάδοση γίνεται με άμεση επαφή δέρματος με δέρμα.

Μολυσματική Τέρμινθος

Στα παιδιά εμφανίζονται στα εκτεθειμένα μέρη του σώματος ενώ στους ενήλικες στη γεννητική χώρα. Σε HIV ασθενείς οι βλάβες είναι πιο εκτεταμένες. Χρειάζεται προσοχή  και άμεση θεραπεία για τυχόν δευτερογενής επιμόλυνση οπότε και οι βλάβες γίνονται επώδυνες.

Η διάγνωση γίνεται με την κλινική εικόνα ενώ βιοψία χρειάζεται μόνο σε περίπτωση διαφορικής διάγνωσης.

Μπορεί να υποχωρήσουν αυτόματα, συνήθως όμως πολλαπλασιάζονται και αυξάνουν σε αριθμό και μέγεθος  γι αυτό είναι προτιμότερο να   αφαιρούνται με laser.   

VIDEO GALLERY

See all videos from our therapies