Ατοπική δερματίτιδα. Μία γνωστή άγνωστη

Dear parents!

I would like to inform you about a very common skin disease that affects children, and at the same time raises several questions.

Atopic dermatitis, also known as atopic eczema, is a chronic and relapsing skin disease that usually starts in early childhood and is characterized by intense itching. Itching elicits the urge to scratch; constant itching and scratching can lead to lichenification (thickening of the skin), due to rubbing.

More specifically, there are three types of atopic dermatitis: infantile eczema, childhood eczema and adult atopic dermatitis. In infants and young children, eczema is usually located on the face and mainly on the cheeks, the hands, in the creases of the elbows, behind the knees, and on the whole torso. The lesions resemble acute dermatitis with redness and blisters or vesicles. Intense itching and scratching can tear the skin and result in an infection. In older lesions there is lichenification, i.e. the skin becomes thick, dry, and scaly.   

The predisposition to atopic dermatitis is mostly hereditary and can be passed on from parents to children. Serum immunoglobulin IgE levels are elevated at 85-90%. Diagnosis is based on the clinical picture. Various foods (eggs, milk, pistachios, soy, fish and cereals), dust and germs may trigger a flare-up of atopic dermatitis. 

Atopic dermatitis is often associated with a personal or family history of asthma, allergic rhinitis or atopic dermatitis. 35% of the infants who get eczema will also someday develop asthma themselves. 40% of the infants have a spontaneous, complete recession in childhood with few recurrences in adolescence. Many patients have the disease for 15-20 years. Caution is needed in infections caused by S. aureus (Staphylococcus aureus) and herpes simplex virus.

Για την αντιμετώπιση είναι εξαιρετικά σημαντική η εκπαίδευση του ασθενούς ώστε να αποφεύγει την τριβή και τον ξεσμό. Για τη θεραπεία της ατοπικής δερματίτιδας χρησιμοποιούνται αντιϊσταμινικά φάρμακα, κορτικοστεροειδή σε τοπική χρήση ή από το στόμα, τοπικοί ανοσοτροποποιητές ενώ πολύ σημαντικό ρόλο για το δέρμα αυτών των παιδιών έχει η καθημερινή φροντίδα με καθαριότητα και ενυδάτωση.

Τέλος πρέπει να τονίσω ότι κάθε παιδί ή ενήλικας μπορεί να έχει τη «νόσο» σε διαφορετικό βαθμό έκτασης και σοβαρότητας. Για το λόγο αυτό θα πρέπει πάντα να συμβουλεύεται το θεράποντα δερματολόγο του για να πάρει τις κατάλληλες οδηγίες, που είναι ειδικές γιά κάθε περιστατικό χωριστά.                  

                                               Σας ευχαριστώ για το χρόνο σας                                                                 

                                                          Με εκτίμηση   

                                        Mαρία Σηφάκη-Στρουμπάκη MD,PhD

                                           Δερματολόγος-Αφροδισιολόγος

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *