Έρπης ζωστήρα

SUMMARY INFO

Ο έρπης ζωστήρα είναι μια οξεία ιογενής  λοίμωξη που οφείλεται σε ενεργοποίηση του ιού της ανεμοβλογιάς- έρπητα ζωστήρα (VZV). Ακολουθεί ένα ή περισσότερα συγκεκριμένα νευροτόμια Ο ιός μετά από την πρώτη νόσηση από ανεμοβλογιά έχει εισέλθει στα αισθητικά νεύρα και παραμένει στα νωτιαία  γάγγλια.

Η εκδήλωση του έρπητα ζωστήρα ακολουθεί συνήθως τρία στάδια. Τα πρόδρομα συμπτώματα μπορεί να είναι νευριτικός πόνος, παραισθησία, πόνος, ευαισθησία, καύσος, κνησμός και διαρκούν 3 έως 5 μέρες  (εύρος 1-14) πριν το δερματικό εξάνθημα. 

Έρπης ζωστήρα

Στη συνέχεια ακολουθεί η εμφάνιση του εξανθήματος με φυσαλίδες σε ομάδες πάνω σε ερυθηματώδη βάση. Μπορεί να συμβεί προσβολή του νεύρου χωρίς της εμφάνιση του εξανθήματος. Συστηματικά συμπτώματα μπορεί να εκδηλωθούν με κεφαλαλγία, κακουχία και πυρετό. Σε αυτή την περίπτωση είναι σωστό να αποκλειστεί η ερπητική εγγεφαλοπάθεια.

 Μετά την αποδρομή του εξανθήματος μερικές φορές χρειάζεται να αντιμετωπιστεί η μεθερπητική νευραλγία. Περιγράφεται σαν αίσθημα καύσου και δυνατό πόνο σαν σουβλιά ή μαχαιριά και διαρκεί εβδομάδες, μήνες ή χρόνια. Η μεθερπητική νευραλγία χρειάζεται ειδική αγωγή.

Παράγοντες που μπορεί να συμβάλουν στην υποτροπή είναι η μεγάλη ηλικία, η κόπωση, το stress, η λήψη ανοσοκατασταλτικών φαρμάκων, οι κακοήθειες, το AIDS κα. Σε ανοσοκαταστολή  μπορεί να έχουμε και διάσπαρτη εμφάνιση του εξανθήματος. Πάνω από 66% αφορά ηλικίες άνω των 50 ετών ενώ το 5% αφορά παιδιά κάτω των 15 ετών. Για τη θεραπεία χρησιμοποιούμε     ακυκλοβίρη, βαλακυκλοβίρη, φαμκυκλοβίρη,και βριβουδίνη . Για τη μεθερπητική νευραλγία προτείνονται τρικυκλικά αντικαταθληπτικά και αντιεπιληπτικά φάρμακα.

Η εντόπιση του έρπη ζωστήρα στην περιοχή του οφθαλμού απαιτεί άμεση θεραπεία διότι υπάρχει κίνδυνος τύφλωσης.

Το σύνδρομο Ramsay – Hunt  τύπου 2, συνήθως,  εκδηλώνεται με αδυναμία στην κίνηση μυών του προσώπου, πόνο στο αυτί, απώλεια γεύσης στο μπροστινό μέρος της γλώσσας, ξηρά μάτια και στόμα, και φυσαλιδώδη εξανθήματα. Μπορεί  να συνυπάρχουν εμβοές, απώλεια ακοής, και ίλιγγος. Απαιτεί άμεση έναρξη αγωγής.    

VIDEO GALLERY

See all videos from our therapies