ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ο ιός του απλού έρπητα (HSV)  διακρίνεται σε δύο τύπους. Ο  τύπος 1 (HSV-1) επιχείλιος,   και ο τύπος 2 ( HSV-2) γεννητικών οργάνων. Η λοίμωξη εντοπίζεται στα χείλη και  στα γεννητικά όργανα. Υπάρχουν όμως και  σπανιότερες μορφές όπως  η ερπητική περιονυχία και ο νεογνικός έρπης.  Ο επιχείλιος έρπης οφείλεται 80%-90% στον τύπο 1 και 10% -20%  στον τύπο 2   από τη στοματική επαφή. Ενώ ο έρπης των γεννητικών οργάνων οφείλεται 70%-90% στον τύπο 2 και 10%-30% στον τύπο 1.

Απλός έρπης

Η λοίμωξη είναι πρωτοπαθής και υποτροπιάζουσα. Μετά την πρώτη μόλυνση ο ιός μένει στα αισθητικά γάγγλια εφ όρου ζωής και υποτροπιάζει κάθε φορά που η άμυνα του οργανισμού ελαττώνεται. Στα υγιή άτομα οι υποτροπές μπορεί να είναι ασυμπτωματικές ή μικρής βαρύτητας ενώ σε ανοσοκατασταλμένους ασθενείς οι βλάβες είναι πιο εκτεταμένες.

Κλινικά εκδηλώνεται με τις τυπικές φυσαλίδες του έρπη που βρίσκονται σε ομάδες πάνω σε ερυθηματώδη βάση είτε στο δέρμα είτε στους βλεννογόνους. Το εξάνθημα συνοδεύεται από κνησμό, καύσο και πόνο. Προσοχή χρειάζεται γιατί ο ιός HSV όπως και ο ιός HPV μπορεί να κάνουν ασυμπτωματικές λοιμώξεις.

Η μετάδοση γίνεται με άμεση επαφή δέρμα με δέρμα. Εκλυτικοί   παράγοντες είναι ο ερεθισμός του δέρματος, η ακτινοβολία, η έμμηνος ρύση, ο πυρετός, οι λοιμώξεις, το Stress  και γενικά η μείωση της άμυνας του οργανισμού.

Η διάγνωση γίνεται με την κλινική εικόνα και όταν χρειάζεται με εργαστηριακές εξετάσεις  (καλλιέργεια του ιού ή ανίχνευση αντιγόνου του ιού).

Η πρόληψη πρέπει να γίνεται με την αποφυγή της άμεσης επαφής δέρμα με δέρμα όταν υπάρχει ενεργή λόιμωξη.

Για τη θεραπεία χρησιμοποιούμε    τοπικά κρέμα ακυκλοβίρης ενώ όταν χρειάζεται αγωγή από το στόμα χορηγούνται φάρμακα όπως ακυκλοβίρη, βαλακυκλοβίρη, φαμκυκλοβίρη κα.

Σε συχνές υποτροπιάζουσες λοιμώξεις συστήνεται χρόνια κατασταλτική θεραπεία υπό την παρακολούθηση πάντα του θεράποντος ιατρού.

VIDEO GALLERY

See all videos from our therapies