Μολυσματική Τέρμινθος

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Η μολυσματική τέρμινθος προσβάλει και την περιοχή των γεννητικών οργάνων όπως και το δέρμα. Προκαλείται από τον ιό της μολυσματικής τερμίνθου. Στους ενήλικες κυρίως οφείλεται στο τύπο 2 (MCV-2).

Μεταδίδεται με τη σεξουαλική επαφή και προσβάλει όλη την περιοχή των γεννητικών οργάνων μέχρι και το εφήβαιο καθώς και όλη την περιγεννητική χώρα. Ο χρόνος επώασης του ιού είναι 2 εβδομάδες έως 6 μήνες. Μπορεί να υποχωρήσουν μόνες τους ή να επιμένουν για 3-4 έτη.

Μολυσματική Τέρμινθος

Οι βλάβες είναι χαρακτηριστικές ομφαλωτές βλατίδες στο χρώμα του δέρματος μονήρης ή σε ομάδες. Η διάγνωση γίνεται κλινικά ενώ για τη θεραπεία εφαρμόζεται κρυοθεραπέια και κυρίως laser CO2.

VIDEO GALLERY

See all videos from our therapies