ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Οι κοινές μυρμηκιές είναι καλοήθεις δερματικές βλάβες που εμφανίζονται σαν βλατίδες διαφόρου μεγέθους και έκτασης που καλύπτονται από διαφόρου πάχους λέπια. Πολλές βλατίδες μπορεί να σχηματίζουν πλάκες. Ο αριθμός και το μέγεθος των μυρμηκιών εξαρτώνται από την ανοσολογική κατάσταση  του ασθενούς.

Οφείλονται στον ιό των ανθρώπινων θυλωμάτων (HPV). Υπάρχουν τρεις κλινικές μορφές. Οι κοινές μυρμηκιές  που αποτελούν το 70% των δερματικών μυρμηκιών, οι μυρμηκιές των πελμάτων  σε ποσοστό 30%, και οι ομαλές μυρμηκιές σε ποσοστό 4% των μυρμηκιών.

Μυρμηκιές

Η μετάδοσή τους γίνεται με άμεση επαφή δέρμα με δέρμα. Ελάχιστο τραύμα στο δέρμα διευκολύνει τη μόλυνση.

Η ανοσοκαταστολή  συνδέεται με αυξημένη επίπτωση και πιο διάσπαρτα εξανθήματα.

Οι μυρμηκιές αποτελούν αισθητικό πρόβλημα ενώ οι μυρμηκιές των πελμάτων είναι ιδιαίτερα επώδυνες στη βάδιση μια και συμπεριφέρονται ως ξένο σώμα. Μάλιστα πολλές φορές μοιάζουν με τίλους οπότε πρέπει να γίνεται και διαφορική διάγνωση.

Για τη θεραπεία των μυρμηκιών εφαρμόζεται κρυοθεραπεία, διαθερμία και laser CO2. Στο σπίτι γίνεται τοπική θεραπεία με ειδικά διαλύματα. Μετά τη θεραπεία χρειάζεται πάντα επανέλεγχος επειδή υπάρχει  συχνά πιθανότητα υποτροπής τους.

VIDEO GALLERY

See all videos from our therapies